Home ข่าวท่องเที่ยว บริษัท บีวายดี ออโต้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาทแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

บริษัท บีวายดี ออโต้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาทแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช

by Napat Thousand Mile

บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตรอกโพธิ์ เยาวราช จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายประวิทย์ วิจิตรธนกูล ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจากบริษัทฯ (ด้านซ้าย) เป็นผู้ส่งมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยมีนายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ด้านขวา) เป็นผู้รับมอบ

ทางบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่าน

ในภาพ จากซ้ายไปขวา

  1. นายประวิทย์ วิจิตรธนกูล ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

Related Articles

Leave a Comment